نشانی دفتر:
تهران- میدان امام خمینی - ضلع جنوبی پارک شهر - ساختمان معاونت مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران - طبقه 6
شماره های تماس: 96017620
تلفکس: 96017620
نشانی اینترنتی:
http://Urbaneconomy.tehran.ir
پست الکترونیک: Urbaneconomy@tehran.ir  و Urbaneconomy2014@gmail.com
شماره پیامک: 30004157