نشست‌هاي كارگروه تأمين مالي معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران


اين كارگروه با هدف استفاده از روش‌هاي نوين تأمين مالي، پيشبرد اهداف ماليه شهري و ترويج علوم و فنون نوين اقتصاد شهري شكل گرفته است. اين بخش علمي هر دو هفته يكبار جلسات خود را با حضور معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، در محل آن معاونت، برگزار مي‌نمايد. مطالعه و بررسي راهكارهاي تأمين مالي پروژه‌ها مهمترين مأموريت اين كارگروه محسوب مي‌شود.

كارگروه تأمين مالي ضمن توجه به ايجاد راه‌هاي جديد تأمين مالي در شهرداري‌ها تلاش دارد تا سطح آگاهي و دانش مديران شهري در اين زمينه را نيز افزايش داده و بر اين اساس نقشه راهي را به شرح ذيل تدوين نموده است:

1- تأمين منابع مالي، مصارف و تركيب دارايي‌ها و شكل نگهداري آنها

2- الگوسازي و Benchmarking

3- نهادسازي و تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري

4- مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي

5- فاينانس داخلي و خارجي

6- بازسازي ارتباط شهرداري با نهادهاي مالي و بانك‌ها

7- برنامه ششم و ارتباط دولت و شهرداري در حوزه‌ بازارهاي مالي

8- ابزارهاي مالي جديد به خصوص ابزارهاي نوين

در همين خصوص كارگروه ابتدا به بررسي شركت‌هاي تأمين سرمايه بين‌المللي و داخلي، فعاليت اين شركت‌ها، قسمت‌هاي مختلف آنها و نظام‌هاي تأمين مالي پرداخت.

در حيطه مباحث مرتبط با تأمين منابع مالي، مصارف و تركيب دارايي‌ها، الگوسازي و benchmarking نيز مطالعه و تجزيه و تحليل‌هايي صورت گرفت و مطالب لازم  را در رابطه با آسيب‌شناسي سازمان سرمايه‌گذاري، مسائل مرتبط با آن و كارهايي كه در اين حيطه انجام شده است، چالش‌هاي تأمين مالي را در وابستگي به درآمدهاي ساخت و ساز، عدم تعيين بهاي نهايي خدمات شهري (مثل بليط مترو)، ناكارآمدي نظام تشخيص و وصول درآمد، عدم تمايل شهروندان به پرداخت عوارض، عدم دسترسي شهرداري به بازارهاي مالي و عدم شفافيت روابط مالي دولت و شهرداري، مورد بحث قرار گرفت.

در رابطه با بند چهار نقشه راه كه بحث مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌باشد، جلسه‌اي با حضور نماينده سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري، گروه‌هاي سرمايه‌گذار دو پروژه طرح مجتمع تفريحي- گردشگري وردآورد در منطقه 22، طرح مجتمع تجاري، اداري، ورزشي و فرهنگي مويد در منطقه 17 تشكيل شده كه حاضرين در جلسه نيز نظرات كارشناسي خود را در اين مورد بيان كردند.

كارگروه تأمين مالي در راستاي بررسي بندهاي تعريف شده نقشه راه، جلسات خود را همچنان به‌طور منظم هر دو هفته يكبار برگزار مي‌كند.