استفاده از روش‌هاي نوين در تامين منابع مالي شهرداري تهران
ایجاد شده توسط : Admin5ir111 در 11/11/2014 04:12:46 ب.ظ


معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران با اشاره به ابزارهاي نوين تامين مالي پروژه هاي شهري، استفاده از اوراق صکوک اجاره و تشکيل صندوق زمين و ساختمان را به عنوان راهکارهايي براي تامين بخشي از منابع مالي شهرداري خواند و گفت برنامه‌ريزي براي استفاده از اين راهکارها در حال انجام است.
"اوراق صکوک، گواهي با ارزش اسمي ‌يکسان است که پس از اتمام عمليات‌ پذيره نويسي، بيانگر پرداخت مبلغ اسمي ‌مندرج در آن توسط خريدار به ناشر است و دارنده آن، مالک بخشي از يک ملک يا مجموعه‌ اي از دارايي‌ها، منافع حاصل از دارايي‌ها يا ذي نفع يک پروژه يا فعاليت سرمايه‌گذاري خاص مي‌شود."
مهندس "سيد‌دادوش هاشمي" در جلسه هم‌ انديشي مديران و معاونين مالي شهرداري تهران با اعلام اين خبر تاکيد کرد: استفاده از اوراق صکوک مي‌تواند بخشي از منابع مالي شهرداري در آينده را تامين و  کمک به کاهش مشکلات درآمدي کند.
وي افزود: تشکيل صندوق زمين و ساختمان و تاسيس شرکت تامين سرمايه نيز از اجمله اقداماتي است که در حوزه معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران در حال انجام است.
معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران به بحث عملياتي‌شدن بودجه شهرداري نيز اشاره کرد و گفت: عملياتي‌شدن بودجه شهرداري فرآيندي چند ساله است که در يک بازه زماني کوتاه قابل اجرا شدن نيست و از اين رو، برنامه‌ريزي براي اجراي اين فرآيند چند ساله در حال انجام است و در حوزه مالي نيز بايد اين موضوع به صورت جدي در همه مناطق ، سازمان‌ها و واحدي‌ها پيگيري شود.
هاشمي تاکيد کرد: عملياتي‌شدن بودجه، کمک شاياني به بهبود مديريت منابع مالي شهرداري تهران و استفاده بهينه از آن در اجراي طرح‌هاي شهري خواهد کرد.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.