طراحي يک نظام گزارشگري مالي مطلوب براي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور
ایجاد شده توسط : Admin5ir111 در 31/03/2015 10:54:17 ق.ظ


در راستاي تدابير و درخواست شهردار تهران از وزير کشور مبني بر موافقت آن وزارت با اجراي فاز سوم طرح مطالعاتي شهرداري تهران که منجر به طراحي يک نظام گزارشگري مالي مطلوب براي شهرداري‌ها خواهد شد تفاهم‌نامه همکاري‌هاي علمي، پژوهشي و اجرايي تدوين دستورالعمل جامع حسابداري و گزارشگري مالي شهرداري‌ها به امضاي معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت کشور و معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران رسيد.


به‌گزارش روابط‌عمومي معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، اين تفاهم‌نامه در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر ارتقاي شفافيت و انضباط مالي و ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي عمومي به شهروندان، در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني موضوع ماه 42 آيين‌نامه‌ مالي شهرداري‌ها و بر پايه يافته‌هاي بررسي‌هاي تطبيقي، بيانيه‌هاي مفهومي و اصول حاصل از اجراي مراحل 1 و 2 نظام حسابدراي و گزارشگري مالي نوين شهرداري‌ها به‌منظور طراحي فاز سوم اين پروژه ملي منعقد گرديده است و ابزار اصلي براي ايفا و ارزيابي پاسخگويي مالي و بستر مناسبي را براي حصول اطمينان از مصرف و بکارگيري کارآمد و اثربخش منابع مالي فراهم خواهد کرد.


براساس اين تفاهم‌نامه شهرداري تهران نسبت به طراحي سيستم حسابداري و گزارشگري مالي در سطح حسابهاي مستقل و واحد گزارشگر و تهيه دستورالعمل‌هاي مربوطه به نظام حسابداري و گزارشگري مالي شهرداري‌ها به نحوي اقدام مي‌نمايد که با محيط فعاليت شهرداري‌هاي ايران سازگاري و قابليت اجرا داشته باشد.


به گزارش روابط عمومي معاونت مالي و اقتصاد شهري، علاوه بر اين دو طرف، تفاهم‌نامه همکاري علمي، پژوهشي و اجرايي تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها را به امضا رساندند. اين تفاهم‌نامه نيز در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر ارتقاي شفافيت و انضباط مالي و سطح مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي به شهروندان و نمايندگان منتخب آنها در شوراهاي اسلامي شهر، حل نارسايي‌هاي اجرايي آيين‌نامه شهرداري‌ها مصوب 1346 منعقد گرديده است و بر اساس آن شهرداري تهران با مشارکت و همکاري ساير کلانشهر‌ها و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت کشور اقدامات اجرايي لازم را براي تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها را معمول خواهد نمود.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.